رتبه برترهای دو رقمی کنکور 99

کلیدواژه ها: کنکور99

تعداد 12 نفر از دانش آموزان در رشته های ریاضی و تجربی رتبه های دو رقمی را به خود اختصاص دادند

همچنین دو نفر نیز از افتخار آفرینان المپیاد می باشند


تاریخ انتشار: 1399/08/06


شکیبا باشید...