اسلاید افتخارات
بنر های مربوط به افتخارات مدرسه

رتبه های دو رقمی کنکور سراسری 1402
...مشاهده ی مطلب 
رتبه های دو رقمی کنکور سراسری 1402
...مشاهده ی مطلب 
رتبه های تک رقمی کنکور سراسری 1402 و مدال طلای المپیادهای علمی
...مشاهده ی مطلب 
رتبه برترهای دو رقمی کنکور 99
تعداد 12 نفر از دانش آموزان در رشته های ریاضی و تجربی رتبه های دو رقمی را به خود اختصاص دادند همچنین دو نفر نیز از افتخار آفرینان المپیاد می ...مشاهده ی مطلب 
کسب مدال نقره المپیاد زیست تیرماه 1398 توسط دانش آموز علی یزدی زاده خرازی
کسب مدال نقره  المپیاد زیست تیرماه 1398 توسط دانش آموز  علی یزدی زاده خرازی از دبیرستان هاشمی نژاد1 مشهد را به ایشان، خانواده، دبیران و مسئولین دبیرستان تبریک می گوییم ...مشاهده ی مطلب 
کسب مدال نقره المپیاد شیمی فرانسه تیرماه 1398 توسط دانش آموز امیر رضا باقری
کسب مدال نقره  المپیاد شیمی فرانسه تیرماه 1398 توسط دانش آموز امیر رضا باقری از دبیرستان هاشمی نژاد1 مشهد را به ایشان، خانواده، دبیران و مسئولین دبیرستان تبریک می گوییم ...مشاهده ی مطلب 
دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد سال تحصیلی 1397-98 عنوان های قرآنی و عترت بدست آمده در سطح مشهد و استان
دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد سال تحصیلی 1397-98  عنوان های قرآنی و عترت بدست آمده در سطح ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد و استان خراسان رضوی ...مشاهده ی مطلب 
دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد سال تحصیلی 1397-98 عنوان های فرهنگی و هنری بدست آمده در سطح مشهد و استان
دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد سال تحصیلی 1397-98  عنوان های فرهنگی و هنری بدست آمده در سطح ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد و استان خراسان رضوی ...مشاهده ی مطلب 
عنوان های ورزشی بدست آمده توسط دانش آموزان دبیرستان در سطح ناحیه 1397-1398
دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد سال تحصیلی 1397-98  عنوان های ورزشی بدست آمده در سطح ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد ...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

...مشاهده ی مطلب 

آمار بازدید ها