مصاحبه شهرآرا با دانیال جلائیان سامانی

مصاحبه نشریه شهرآرار با دانیال جلائیان سامانی از دبیرستان هاشمی نژاد 1 مشهد که به مسابقات المپیاد جهانی نجوم سال 1398 شمسی خورشیدی راه یافته است

بزودی خلاصه این مصاحبه بر روی سایت قرار خواهد گرفت

و تاریخ چاپ این مصاحبه سه شنبه 7 خرداد 98 در نشریه شهرآرا خواهد بود

لینک مصاحبه ی کامل:  کلیک کنید

آمار بازدید ها