گزارش فیزیکی دبیرستان

 

 وضعیت مکانی مدرسه

دبیرستان دوره دوم هاشمی نژاد1 در نزدیکی میدان فردوسی واقع است و درب ورودی محوطه مشترک دوره اول و دوم از سمت بلوار شهید قرنی است. درب شمالی خودِ مدرسه به محوطه مشترک و پارکینگ دو مدرسه متوسطه دوره اول و دوم هاشمی نژاد یک باز میشود. در سمت شمال مدرسه بلوار شهید قرنی و محوطه مشترک در سمت غربی آن دبیرستان دوره اول هاشمی نژاد و در سمت جنوب غربی آن دبیرستان دوره دوم فرزانگان یک و در سمت جنوبی آن دبیرستان دوره اول فرزانگان یک و در سمت شرق سالن ورزشی و در سمت شمال شرقی مرکز آموزش فنی و حرفه ای قرار دارد.

وضعیت قسمت های مختلف مدرسه:

 محوطه مدرسه

درب ورودي اصلی مدرسه در قسمت شمال محوطه مدرسه است و به سمت محوطه مشترک و پارکینگ باز است و تقریبا تا دری که به سمت بلوار شهید قرنی باز میشود 250 متر فاصله دارد و دو در در کنار هم هستند که یک در کوجک برای عبور و مرور افراد است و یک در برای عبور وسایل نقلیه است.(هرچند که به علت وجود فضای کافی در بیرون محوطه خود دبیرستان کسی از معلمان و مسئولین مدرسه وسیله خود را به محوطه نمی آورد.) در کنار درب مدرسه، اتاق نگهبانی برای کنترل عبور و مرور دانش آموزان قرار دارد.

ابعاد درب کوچک 1متر در 3 متر و درب بزرگ با ابعاد 3 متر در 4متر است. نام مدرسه در سردر مدرسه و اتاق نگهبانی نصب شده است که از جنس کاشی است.

كف حياط مدرسه از جنس آسفالت است. بنای اصلی مدرسه در وسط محوطه(حیاط) مدرسه قرار دارد که حیاط مدرسه را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکند. در قسمت شمالی مدرسه ساختمان کتابخانه و نگهبانی و درب ورودی اصلی مدرسه (درب شمالی) قرار دارد. کنار دیوار های مدرسه و کنار بنای اصلی با درختان چنار و کاج پوشیده شده است. در قسمت شمالی تماما دیوار ها نقاشی شده هستند که روی دیوار ها عکس های شخصیت ها و فضلا و علما و دانشمندان ایرانی و تعدادی از دانشمندان خارجی مطرح در جهان نقاشی شده است.

ابعاد نگهبانی 3متر در 5 متر است که در داخل آن دو صندلی و یک میز قرار دارد. در قسمت شمالی چهار زمین فوتبال، والیبال، بسکتبال و بدمینتون قرار دارد. در قسمت شمالی خود بنای ساختمان مدرسه چندین پله قرار دارد که در جلوی آنجا یک تریبون (ساخته شده از آجر و سنگ کاری شده) قرار دارد که مراسم صبحگاه در آنجا اجرا میشود. جلوی پله ها در حیاط مدرسه با رنگ شماره کلاس ها نوشته شده و جایگاه هر صف کلاسی تعیین شده است. پرچم ایران هم کنار تریبون نصب شده است.

 

 در قسمت شمال شرقی و بین ساختمان کتابخانه و اتاق پینگ پنگ بوفه ای قرار دارد و در آنجا چندین میز و صندلی برای دانش آموزان قرار داده شده است. در قسمت شمالی مدرسه درب کوچکی واقع است که به حیاط مشترک ساختمان کلاس های دوازدهم و کتابخانه مدرسه راه دارد.(کتابخانه به محوطه اصلی دری نداشت) برای رعایت ایمنی و جلوگیری از آسیب دیدگی دانش آموزان در حین بازی، تیرک های دروازه و پایه های تور های والیبال و پایه های سبد بسکتبال با ابر پوشیده شده است. همچنین زمین های ورزشی رنگ آمیزی شده است. در قسمت شرقی دو راه پله وجود دارد که به زیر زمین راه دارد. در آنجا دو میز پینگ پنگ قرار دارد. در قسمت شرقی هم چنین یک ساختمان قرار دارد که اتاق پینگ پنگ است و داخل آن سه میز پینگ پنگ وجود دارد.

در قسمت جنوبی مدرسه ساختمان سرایداری واقع است که دارای دری 1*2 متر مربع(از دیوار شرق سرایداری) است که به سمت محوطه باز میشود و در قسمت جنوب شرقی مدرسه آبخوری و سرویس بهداشتی واقع است.

 

در قسمت جنوبی مدرسه امکانات ورزشی وجود دارد که شامل: زمین والیبال، زمین بسکتبال، زمین فوتبال، زمین بدمینتون، دو میز پینگ پنگ در قسمت شرقی محوطه، چند میز پینگ پنگ در قسمت جنوبی و میز های شطرنج در قسمت جنوبی واقع است. روی دیوار های قسمت جنوبی رنگ آمیزی شده نیست و در کنار و حاشیه حیاط همانند قسمت شمالی دارای درختان کاج و چنار است. زمین های ورزشی در حیاط جنوبی رنگ آمیزی شده نیست و فقط خط کشی شده است( که در نقشه ساختمان رنگ های زمین های ورزشی فقط در قسمت محوطه جنوبی تزئینی هستند.) در قسمت جنوب مدرسه سه عدد میز پینگ پنگ قرار دارد.

 

حال به بررسی اجزای محوطه می‌پردازیم:

1-نگهبانی:

ساختمان نگهبانی در سمت شمال مدرسه و برای کنترل ورود و خروج دانش‌آموزان از درب شمالی (درب اصلی) مدرسه می باشد. متراژ ساختمان نگهبانی به طور تقریبی 15 مترمربع و به ابعاد 5 متر در 3 متر است. نمای ساختمان با آجر سفال قرمز رنگ پوشیده شده و نوع ساختمان آجری است. کف آن سرامیک است و از بنای اصلی مدرسه جدیدتر است. ارتفاع آن تقریبا از سطح زمین 4 متر است و دارای 2 درب شمالی و جنوبی و دارای 4 پنجره(دوشمالی و دو جنوبی و به ابعاد 0.5 متر در 1.5 متر) می باشد. در گوشه شمال غربی اتاق یک سینک و شیر آب قرار دارد.

2-امکانات ورزشی:

دبیرستان هاشمی‌نژاد1 دارای 2 زمین فوتبال، 2 زمین والیبال، 2 زمین بسکتبال، 2 زمین بدمینتون و دارای میزهای پینگ‌پنگ در قسمت های مختلف مدرسه است که جمعاً به 9 عدد میز پینگ‌پنگ می‌رسد. زمین های ورزشی از هر نوع در قسمت شمالی و جنوبی محوطه پخش شده است. که زمین های محوطه شمالی رنگ آمیزی شده و در محوطه جنوبی فقط خط‌کشی شده است. مساحت زمین های ورزشی به طور تقریبی به شرح زیر است:

*زمین فوتبال به ابعاد 35 متر در 22 متر است که مساحت آن 770 متر مربع است. (مساحت های زمین های ورزشی شمالی و جنوبی به طور تقریبی با هم برابر هستند.) رنگ زمین فوتبال در قسمت شمالی سبز رنگ است و خط کشی ها واضح است. زمین جنوبی خط کشی شده و بدون رنگ است. تیر دروازه ها در هر دو زمین فوتبال دارای اسفنج هایی برای محافظت است و تور های دروازه سالم اند.

 

*زمین والیبال به ابعاد 16متر در 8 متر است که تقریبا مساحت آن 128 مترمربع است. رنگ زمین والیبال در محوطه شمالی آبی رنگ و خط کشی ها واضح و زمین جنوبی خط کشی شده و بدون رنگ است. تیرک های تور والیبال در هر دو زمین، دارای اسفنج هایی برای محافظت است و تور های والیبال سالم اند.

* زمین بسکتبال به ابعاد 27متر در 14 متر است که تقریبا مساحت آن 378 مترمربع است. رنگ زمین بسکتبال در محوطه شمالی نارنجی رنگ و خط کشی ها واضح و زمین جنوبی خط کشی شده و بدون رنگ است. سبد ها و تور های آن در هر دو زمین سالم اند و در هر دو زمین پایه‌ی سبد ها دارای اسفنج هایی برای محافظت است.

* زمین بدمینتون به ابعاد 13متر در 6 متر است که تقریبا مساحت آن 78 مترمربع است. رنگ زمین بدمینتون در محوطه شمالی زرد رنگ و خط کشی ها واضح و زمین جنوبی خط کشی شده و بدون رنگ است. تیرک های تور بدمینتون در هر دو زمین، دارای اسفنج هایی برای محافظت است و تور های آن سالم اند.

مدرسه دارای اتاق پینگ پنگ هم می‌باشد که در سمت شرقی مدرسه واقع است. ساختمان اینجا دارای سقفی شیروانی و دارای یک درب جنوبی است. ابعاد این اتاق 6 متر در 10 متر و مساحت آن 60 مترمربع است. داخل اتاق پینگ‌پنگ 4 عدد میز و در قسمت شرقی اتاق 4 حمام و در قسمت غرب اتاق دارای 32 عدد کمد وسایل است. در قسمت محوطه جنوبی مدرسه سه میز شطرنج است که در کشو های آن مهره های شطرنج قرارداشت.

 3-سرایداری:

 ابعاد سرایداری مدرسه 20متر در 14 متر و به مساحت280 مترمربع است. سرایداری یک درب سفیدرنگ از قسمت دیوار شرقی دارد و در قسمت جنوب غرب محوطه جنوبی مدرسه واقع است و نمای آن آجرسفال است.

 

4-سرویس بهداشتی و آبخوری(محوطه جنوبی):

ساختمان سرویس بهداشتی در قسمت جنوب شرق مدرسه قرار دارد. این سرویس به ابعاد 14متر در 8متر است و مساحت آن112 مترمربع است. ساختمان این دارای سقف شیروانی و نمای آجرسفال است و روی دیوار های آن نقاشی شده است. داخل سرویس 18 توالت وجود دارد که همگی از لحاظ مساحت یکسان و ده عدد در سمت شرق ساختمان و هشت عدد در سمت غرب ساختمان است. فضای ما‌بین آن ها هم 19 عدد شیر آب برای شستن دست ها موجود است. ساختمان دارای تهویه می‌باشد و کف آن موزاییک و دیوارها کاشی‌کاری است. همچنین در ضلع شمالی دیوار بیرونی ساختمان سرویس بهداشتی آبخوری قرار دارد که هفت شیر آب دارد.

5- بوفه:

ساختمان بوفه یک ساختمان شش ضلعی است که هر ضلع آن 3 متر و مساحت آن 23مترمربع می‌باشد سقف آن شیروانی است و معماری آن شبیه آلاچیق است. در کنار بوفه چهار دست میز و صندلی سیمانی با طرح تنه درخت قراردارد.

3-2-ساختمان اصلی مدرسه(بخش دهم و یازدهم)

ساختمان مدرسه دارای چهار طبقه است که شامل طبقات (1-)، G، (1) و (2) است. بافت ساختمان از نوع آجری است و نمای آن آجر سفال می باشد. ابعاد ساختمان 18 متر در 60 متر است.

الف) طبقه همکف

در طبقه همکف از درب شمالی که وارد میشویم از دوطرف به سمت طبقه یک 21 پله دارد. وارد سالن طبقه همکف که میشویم در سمت غربی سالن دفتر معاونت آموزشی، دفتر معاونت پرورشی، اتاق تکنولوژی، کلاس یازدهم ریاضی 2 (که این چهار اتاق در قسمت شمالی ساختمان اند)، اتاق راه پله های منتهی به سالن امتحانات (واقع در زیر زمین)، آبدارخانه، دفتر دبیران، کلاس یازدهم ریاضی 3 ( که در قسمت جنوبی ساختمان هستند.) رامشاهده میکنیم.

در قسمت جنوب ساختمان راهرویی وجود دارد که به درب جنوبی ساختمان ختم میشود. در این راهرو روی دو طرف راهرو تابلو های mdf بزرگی قرار دارد که نام های افتخارات و دارندگان مدال های المپیاد و همچنین رتبه های تک رقمی مدرسه در کنکور روی آن حکاکی شده بود و عکس کوچکی از هر فرد در آنجا زده شده بود.

 

در قسمت شرقی ساختمان کلاس های یازدهم تجربی 3 و یازدهم ریاضی1 و دفتر معاونت اجرایی و مدیریت(در قسمت شمالی ساختمان) و کلاس های یازدهم تجربی 2 و یازدهم تجربی 1 و سرویس بهداشتی دبیران و اتاق راه پله منتهی به آزمایشگاه واقع در زیر زمین(در قسمت جنوبی ساختمان) واقع بود.

در مدرسه هاشمی نژاد اتاق های اداری معمولا دارای ابعاد 5 در 7 ، ارتفاع 4 متر ، با رنگ دیوار های کرمی، پنجره های 1 متر در 2.5 متر با رنگ قهوه ای که در اتاق های اداری 3 عدد است و کف آنها موزاییکی است.

دیوار ها تقریبا تا ارتفاع یک متری سنگ کاری هستند. درب ورودی دو لنگه و به رنگ قهوه ای سوخته است، چهارچوب در اتاق ها هم قهوه ای روشن و دارای شیشه در بالای درب است. کلاس های درسی هم با همین ویژگی ها است فقط ابعاد بزرگتری دارد. البته رنگ داخل برخی از کلاس ها سفید رنگ است.

 

حال به بررسی قسمت های مختلف طبقه همکف می‌پردازیم.

سالن و راهروی طبقه همکف با ابعاد 4 متر در 60 متر است که تا ارتفاع یک متری آن سنگ کاری است و مابقی تا سقف با رنگ آبی آسمانی رنگ کاری شده است. دو پنجره در دو انتهای شرقی و غربی آن موجود است که ابعاد آن 2در2 می باشد که دارای پرده های سفید است. در طبقه همکف 6 شوفاژ ، کمد کمک های اولیه، تلفن همگانی کارتی، 2 کپسول آتش نشانی، 5 بلندگو، 5 تابلو اعلانات و یک صندوق ارتباط با مدیریت وجود دارد.

معاونت آموزشی دارای ابعاد 4.5 متر در 7 متر است و مساحت آن تقریبا 33 متر مربع است. رنگ اتاق کِرِمی رنگ است و دارای سه پنجره 1متر در 2.5 متر و دارای کرکره های قهوه‌ای رنگ است. کف اتاق موزاییک است و ارتفاع آن تا سقف 4 متر است. درون اتاق سه میز و صندلی برای مسئولین در اتاق معاونت آموزشی قرار دارد(یک میز از معاون آموزشی که یک رایانه روی آن قرار دارد و یک میز از کارشناس فناوری و یک میز هم که گاهی اوقات یکی از معاونین اجرایی مدرسه می‌نشیند) و یک میز شیشه ای و 8 صندلی برای مراجعین هم قرار دارد. در ضلع جنوبی کمد هایی است که پرونده هایی مربوط به معاونت آموزشی در آن قرار دارد. اتاق دارای درب قهوه ای رنگ است که چهارچوب درب اتاق ها قهوه ای روشن و دارای شیشه در بالای درب است.

اتاق معاونت پرورشی دارای متراژ  35مترمربع به ابعاد 5 متر در 7 متر است. دارای سه پنجره شمالی با ابعاد  2.5*1 و دو میز کار در قسمت شمالی اتاق و یک میز کار در سمت شرق اتاق می باشد، در سمت غرب اتاق چند صندلی و یک میز شیشه ای برای مراجعین به دفتر قرار دارد و 4 کمد هم در کنار دیوار های اتاق است. روی میز سمت راست شمالی اتاق یک سیستم قرار دارد که آن میز مربوط به آقای محمدی (معاون پرورشی) است. میز سمت چپ متعلق به آقای سالاری (مسئول پرورشی) و میز شرق اتاق مربوط به آقای شاد حسابدار مدرسه است. . رنگ اتاق کِرِمی رنگ است و دارای سه پنجره 1متر در 2.5 متر و دارای کرکره های قهوه‌ای رنگ است. کف اتاق موزاییک است و ارتفاع آن تا سقف 4 متر است.

آبدارخانه دارای ابعاد 5 در 7 متر است که دارای سینک و شیر ظرفشویی و کابینت در سمت شرقی اتاق است. دو عدد میز چوبی با ابعاد 2 متر در 1.5 متر در وسط اتاق قرار دارد که از درازا کنار هم گذاشته شده است و 14 صندلی چوبی در اطراف آن است که برای صبحانه مورد استفاده قرار می گیرد. دارای درب قهوه ای و کف موزاییکی و دیوار های کرمی رنگ است.

دفتردبیران دارای ابعاد 7 متر در 7 متر است و مساحت آن تقریبا 50 مترمربع است. دارای 4 پنجره جنوبی با ابعاد 1در2.5 است کف آن موزاییک و ارتفاع آن تا سقف 4 متر و دیوار های آن کرمی رنگ است. در قسمت های شرقی و غربی و جنوبی صندلی چیده شده و چهار میز شیشه ای هم روبه رو صندلی ها قرار دارد. درب ورودی آن از سمت شمال اتاق باز میشود و قهوه ای رنگ است.

سرویس بهداشتی دبیران دارای ابعاد 4 متر در 7 متر است که دارای سه توالت و چهار شیر آب برای شستن دستها است و کف آن سرامیکی است.

کلاس های درس تقریبا اندازه های یکسان دارند چه در طبقه همکف چه طبقات بالاتر، متراز و ابعاد این کلاس ها به طور میانگین7متر در 7 متر است و مساحت آنها 50 مترمربع است.

کلاس ها دارای پنجره های تقریبا 1 متر در 2.5 متر هستند که از  3تا  4عدد در کلاس های مختلف وجود دارد. دارای درب هایی شبیه بقیه اتاق های مدرسه (دو لنگه و قهوه ای رنگ با چهارچوب های آهنی به رنگ قهوه ای روشن و دارای شیشه در قسمت بالای چهارچوب) هستند.

تخته وایتبرد های کلاس ها 1.5متر در 2.5 متر هستند که روی ریلی قرار دارند (همچنین یک تخته وایتبرد با ابعاد 2.5 متر در 30 سانتی متر به قسمت بالای تخته اصلی وصل شده بود ) و با کنار زدن آن تخته هوشمندی نمایان میشود و تخته سیاه(3.5 در 1.5متر) که مربوط سال های قبلتر هست وجود دارد. همه ی کلاس ها مجهز به دیتا و تخته هوشمند هستند. ارتفاع کلاس ها  4متر است. جلوی تخته میزی(تریبون مانند) قرار دارد که بعضی کلاس ها چوبی است و بعضی دیگر به صورت بنایی شده و آجری با نمای سنگی است.

 

مدیریت همانند اتاق های معاونت دارای ابعاد 5 در 7 است و در انتها و قسمت شمالی اتاق میز 2متر در 1 متر قرار دارد که میز مدیر است همچنین دو میز چوبی در راستای میز مدیر است که برای جلسات در اتاق مدیر مورد استفاده قرار میگیرد. در طرف شرق و غرب اتاق هم کمدهایی به ارتفاع دو متر قرار دارد. در قسمت شرق دفتر مدیریت دری قرار دارد که مدیریت را به معاونت اجرایی وصل می کند. معاونت اجرایی دارای ابعاد تقریبی 5 در 7 است که دارای یک میز به ابعاد 5 در 1 و ارتفاع تقریبی 120 سانتی متر است که اتاق را به دوقسمت تقسیم کرده و پشت میز 3 صندلی برای معاون های اجرایی مدرسه قرار دارد و در انتهای اتاق کمد هایی قرار دارد که پرونده های مربوط به معاونت اجرایی در آن قرار دارد.

ب)طبقه 1

در طبقه اول ساختمان در سمت غربی طبقه اول معاونت فناوری، مشاوره، دهم ریاضی 1 و دهم ریاضی2 و دهم ریاضی3 و دو کلاس ویژه ی دانش آموزان المپیادی و اتاق راه پله ی منتهی به اتاق کامپیوتر 2 و اتاق رباتیک قرار دارد.

در قسمت شرقی اتاق کامپیوتر 1 ، دهم تجربی 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و اتاق راه پله منتهی به نماز خانه واقع در طبقه ی دوم قرار دارد نکته مهم این است که سالن ورودی واقع در طبقه همکف تا انتهای سقف طبقه دوم ادامه دارد و ارتفاع آن به 12 متر میرسد. و دو قسمت کناری آن دارای پنجره هایی است که طبقه زیر زمین که زیر آنجا سالن امتحانات است دیده میشود.

سالن و راهروی طبقه 1 با ابعاد 4 متر در 60 متر است که تا ارتفاع یک متری آن سنگ کاری است و مابقی تا سقف با رنگ آبی آسمانی رنگ کاری شده است. دو پنجره در دو انتهای شرقی و غربی آن موجود است که ابعاد آن 2در2 می باشد که دارای پرده های سفید است. در اواسط مسیر راهرو قسمتی که پله ها طبقه 1 را به طبقه همکف مربوط می سازد،حالت تراس مانندی وجود دارد که درب ورودی اصلی از آنجا دیده می شود.

اتاق کامپیوتر شماره 1 دارای دو درب است که فقط یکی از درب ها باز است (گویا قبلا دو اتاق بوده که به هم وصل شده است) متراژ اتاق 70 متر (7*10) است اتاق دارای دو عدد پنجره بزرگ شمالی و یک تخته وایت برد و یک پرده نمایش در سمت شرقی اتاق و دارای یک عدد دیتا بود. ارتفاع اتاق 4 متر، کف موزاییکی و رنگ دیوارها سفید است. اتاق دارای 17 عدد سیستم بود که همه ی مانیتورهای آن LCD بود.

در اینجا درس های تکمیلی و فوق برنامه سمپاد مانند برنامه نویسی به زبان C و برنامه نویسی اندروید و برنامه نویسی میکروکنترلر و ... برگزار می شود.

معاونت فناوری همانند سایر اتاق های اداری مدرسه، دارای ابعاد 5 متر در 7 متر است و مساحت آن تقریبا 35 متر مربع است. رنگ اتاق کِرِمی رنگ است و دارای سه پنجره 1متر در 2.5 متر در ضلع شمالی و دارای کرکره های قهوه‌ای رنگ است. کف اتاق موزاییک است و ارتفاع آن تا سقف 4 متر است. درون اتاق سه میز و صندلی برای مسئولین در اتاق معاونت فناوری قرار دارد(میز سمت شرق اتاق که از معاون فناوری است و یک رایانه روی آن قرار دارد) و یک میز شیشه ای و 5 صندلی برای مراجعین هم قرار دارد. در ضلع جنوبی کمد هایی است که پرونده هایی مربوط به معاونت فناوری در آن قرار دارد. اتاق دارای درب قهوه ای رنگ است.

ج) زیر زمین(طبقه 1-)

برای ورود به زیر زمین 4 راه وجود دارد که 2 راه آن از حیاط و از شرق و غرب ساختمان است. 2 راه آن هم از داخل ساختمان و از طبقه همکف است که طبقه همکف را به سالن امتحانات و آزمایشگاه ها مربوط می سازد.

حال به بررسی اجزای این طبقه می پردازیم:

از پله ها که به قصد رجوع به سالن امتحانات پایین می آییم، رو به روی پله ها اتاق دفتر حسابداری قرار دارد که دارای یک درب جنوبی و دربی از سمت شرق اتاق است که به سالن امتحانات راه دارد. ابعاد اتاق 5 در 7 متر است که کف آن موزاییکی و تا یک متری از کف سنگ کاری شده و رنگ دیوار ها سفید است. یک میز در سمت غرب اتاق و 3 کمد آهنی در سمت شرق اتاق واقع است.

در قسمت غرب فضای خالی جلوی پله ها درب سفید آهنی وجود دارد که دارای راهرویی است و به موتور خانه و انباری راه دارد و در سمت شرق این فضای خالی هم سالن امتحانات است که گویا درب آهنی ورودی آن را برداشته اند.

سالن امتحانات تقریبا از نظر مساحت به حدود 324 متر مربع می رسد. رنگ دیوار ها سفید و تا ارتفاع 1 متری سنگ کاری است. که ابعاد آن 18 متر در 18 متر می باشد و دفتر کارکنان آزمایشگاه به سمت داخل سالن امتحانات بیرون زده است و تقریبا سالن امتحانات را دو قسمت کرده است(که حداقل وجود دو مراقب را می طلبد). ارتفاع تا سقف 4 متر و کف موزاییکی است.

 

 درتمامی قسمت های سالن امتحانات صندلی ها با فاصله تقریبی 1 متر از هم فاصله دارند و تعداد صندلی ها تقریبا 180 عدد است و 6 عدد صندلی هم ویژه مراقبین در قسمت های مختلف سالن قرار دارد.

آزمایشگاه ها شامل قسمت های انباری و آزمایشگاه فیزیک و زیست و شیمی است. تقریبا از طبقه همکف 20 پله تا سالن امتحانات و آزمایشگاه ها هست که پس از پایین آمدن از پله ها به قسمتی میرسیم که در دو طرف دو درب آهنی سفید رنگ قراردارد. در درب سمت غربی اتاقی وجود دارد به ابعاد 6متر در 4 متر که محل قرار دادن وسایل و دفتر کارکنان آزمایشگاه است که آن اتاق خودش دارای درب آلومنیومی از سمت غربی است که به اتاق امتحانات راه دارد اما درب قفل شده است. درب سمت شرق به راهروی آزمایشگاه ها راه دارد.

راهروی آزمایشگاه دارای ابعاد 4 متر در 18 متر (تا درب شرقی که به محوطه راه دارد.) است که آزمایشگاه ها در قسمت های شمالی راهرو قرار دارند.

آزمایشگاه شیمی دارای ابعاد 6 متر در 8 متر است که کف آن موزاییک و دیوار تا ارتفاع یک متری از کف اتاق سنگ کاری و بقیه دیوار ها سفید است. در قسمت جنوب شرق اتاق دو کمد کنار هم قرار دارد که در آن ها مواد های شیمیایی قرار دارد. در قسمت جنوب غرب اتاق دو کمد قرار دارد که در آن ابزار و وسایل آزمایشگاهی قرار دارد.

 

آزمایشگاه دارای دو میز بزرگ در وسط است که روی هر کدام 4 چراغ بونزن و 1 شیر آب روی هر میز برای شستشو و 2 شیر برای خرطوم آبی است. همچنین آزمایشگاه دارای یک عدد هود آزمایشگاهی در قسمت شمال غرب اتاق است. روی میز ها سینک های کوچکی برای پیاده سازی سیستم خرطوم آبی هم وجود دارد. روی هر میز چهار شیر گاز هم قرار دارد(قابلیت انجام آزمایش توسط گروه های دانش آموزی را دارد)

 

همچنین یک میز هم برای معلم قرار دارد که دارای کمد و کشو است و یک شیر گاز و شیر آب هم روی آن نصب است.  قسمت روی میز ها سرامیکی و کناره های آن چوبی (mdf) است. آزمایشگاه دارای 33 صندلی (چهارپایه) است که قسمت روی آن از جنس سنگ و پایه ها آهنی است.

آزمایشگاه زیست از لحاظ ابعاد و ظاهر کاملا شبیه آزمایشگاه شیمی است که فقط وسایل داخل کمد های آن مربوط به درس زیست است. کمد های آن با ابزار های مربوط به زیست پرشده است که شامل مولاژ اعضای بدن، مولاژ قلب، مولاژ پوست و گوش و چشم و 8عدد میکروسکوپ نوری و... بود.

 

همچنین آزمایشگاه شیمی و زیست با دری به هم وصل هستند(از قسمت دیوار مشترک این دو اتاق، که در کروکی مشخص است). به علاوه تعداد صندلی ها در آزمایشگاه زیست 30 عدد است.

آزمایشگاه فیزیک شکل و ظاهر آزمایشگاه فیزیک همانند آزمایشگاه شیمی و زیست است و دارای میز و صندلی و فضایی برای انجام آزمایش در قالب گروه های کلاسی برای بچه ها بود.آزمایشگاه فیزیک دارای چندین کمد بود که داخل آن پر از ابزار مورد نیاز دانش آموزان و در حد فیزیک دبیرستان بود. تعداد صندلی ها در اینجا 31 عدد است.

 در قسمت جنوبی راهرو هم انباری هایی وجود دارد که موفق به بررسی نشدیم و به هم ریخته بود.

د) طبقه2

برای ورود به طبقه 2 دو راه وجود دارد که یکی راه ورود به اتاق کامپیوتر 2 است و یکی راه ورود به نمازخانه است. پله های ورود به این دو مکان طبقه 1 را به طبقه 2 مربوط می سازد.

 

پله های ورود به نمازخانه 23 عدد است که زیر قسمت پله ها 6 شیر آب وجود دارد و از مکان زیر پله ها برای یک وضوخانه استفاده شده است. در قسمت بالای پله ها یک راهروی 4 در 5 وجود دارد که در دو طرف آن جاکفشی قرار دارد. و در سمت شمال آن درب ورودی نمازخانه واقع است.

 

در سمت شرق این راهرو دری رو به اتاق بسیج باز می شود. در جلوی در ورودی اصلی نمازخانه چند کمد جاکفشی در دوطرف درب ورودی(2.5*2) قرار دارد. نمازخانه دارای یک محراب در گوشه جنوب غربی است. مساحت نماز خانه به طور تقریبی 155متر مربع بود (24*6.5). کف موازییکی است و تا ارتفاع یک متری از کف سنگ کاری است. دیوار ها رنگ سبز خیلی کمرنگ و دارای 3 درب است. یک درب رو به اتاق کامپیوتر باز میشود که قفل است. یک درب در قسمت جنوب شرق اتاق وجود دارد که به اتاق بسیج راه دارد. و یک درب هم که توضیح داده شد درب ورودی اصلی است.

 

فرشهای نمازخانه از نوع فرش های جانمازی است که رو به قبله پهن شده اند. در دو قسمت شرقی و غربی نمازخانه پنجره های 3 در 2 قرار دارد که دارای پرده های سفید است. ارتفاع نمازخانه از کف 4 متر است و گنجایش آن حدود 300 نفر نمازگزار است.

قسمت دیگر طبقه 2 بخش اتاق کامپیوتر 2 و کارگاه لینوکس است. سمت شرق اتاق که دارای 10 عدد سیستم است ویژه کارگاه لینوکس و سمت غرب آن ویژه‌ی اتاق کامپیوتر شماره 2 است (دارای 8 عدد سیستم که جلوی هر کدامشان دو صندلی است.)

 

 در قسمت جنوب غرب اتاق کامپیوتر هم اتاقی وجود دارد که وسایل و قطعات کلاسهای رباتیک و چندین ربات که توسط بچه ها در سال های قبل ساخته شده بود، در آنجا نگهداری می‌شود. البته کلاسهای رباتیک به خاطر عدم استقبال دانش‌آموزان چند سال است که تعطیل شده است و به همین خاطر وسایل را در این اتاق کوچک گذاشته اند. ابعاد کارگاه لینوکس 10 در 4 متر است و کف آن موزاییکی دیوار ها یک متر پایینی سنگ کاری و مابقی رنگ سفید است. دارای 10 میز پلاستیکی سفید و 20 صندلی پلاستیکی آبی رنگ می باشد و در انتهای آن یک تخته وایت برد قرار دارد.

ابعاد اتاق کامپیوتر تقریبا 10 در 4 متر است که کف آن موزاییکی، دیوار ها یک متر پایینی سنگ کاری و مابقی رنگ سبز خیلی کمرنگ است. دارای 8 میز پلاستیکی سفید و 16 صندلی پلاستیکی آبی رنگ می باشد و در انتهای آن یک تخته وایت برد و یک کمد حاوی کتاب هایی درباره کامپیوتر قرار دارد.

انبار وسایل رباتیک دارای ابعاد 3 در 7 است که در آن دستگاه چاپ خراب و یک سیستم که مشکل داشت و چهار کمد دارای وسایل و قطعات ربات ها و خود ربات ها قرار دارد. کف موزاییکی، دیوار ها یک متر پایینی سنگ کاری و مابقی رنگ سفید است.

 

3-3-ساختمان و محوطه دوازدهم

این قسمت مخصوص کلاس های دوازدهم تجربی و ریاضی است. این ساختمان در محوطه ای جداگانه که به محوطه اصلی هم راه دارد، واقع شده است، در وسط محوطه این ساختمان سرویس بهداشتی قرار دارد که درب سرویس ها دقیقا روبه روی درب ورودی ساختمان قرار گرفته بود ! این ساختمان دو طبقه است و در طبقه پایین آن دفتر دبیران و آبدارخانه و کلاس دوازدهم ریاضی 3 واقع است.

پله ها در قسمت شرقی قرار دارد که به پشت بام ساختمان ختم می شود. در طبقه دوم کلاس های دوازدهم تجربی 1 ، دوازدهم تجربی 2، دوازدهم تجربی 3، دوازدهم ریاضی 1 و دوازدهم ریاضی 2 و اتاق مشاوره واقع شده است.

 

محوطه این قسمت دارای ابعاد تقریبی 600 مترمربع است. که کف آن آسفالت است و در سمت شمال محوطه خود بنای کلاس های دوازدهم و در جنوب کتابخانه و در سمت شرق مرکز فنی حرفه ای و در غرب آن نمازخانه قرار دارد.همچنین در جنوب غربی داخل محوطه سرویس های بهداشتی قرار دارد. در سمت شرق محوطه راهرو ای وجود دارد که محوطه را به محوطه اصلی وصل میکند. و دری هم وجود دارد که به محوطه مشترک متوسطه دوره اول و دوم راه دارد و دانش آموزان برای ورود از همان جا میتوانند وارد شوند و وارد محوطه اصلی نشوند. 

سرویس بهداشتی دارای ابعاد 6 در 4 است که در قسمت بیرونی دیوار شمالی سرویس بهداشتی آبخوری قرار دارد و دارای 5 شیر آب است. سرویس بهداشتی دارای چهار توالت است.

 

ساختمان  دارای ابعاد 21 در 20 متر و ابعاد تقریبی 400 متر در هر طبقه است. این بنا دو طبقه و یک بالکن دارد. که دارای نمای آجر سفال است. کف کلاس ها موزاییکی است و رنگ دیوار ها و سقف سفید است. دارای تخته وایت برد است که روی تخته سیاه نصب شده است.ابعاد کلاس ها 6در6 استو ارتفاع تا سقف حدود 3.5 متر است. کلاس ها دارای دو پنجره به ابعاد 120 در 150 سانتی متر هستند و تخته وایتبرد های کلاس ها 1.5متر در 2.5 متر هستند. آبدارخانه های داخل ساختمان 3 در 6 است که یکی از آبدارخانه ها دو میز چوبی و صندلی های چوبی دارد که محل خوردن صبحانه است و آبدارخانه دیگر(سمت غرب ساختمان) است که دارای شیر آب و سینک ظرفشویی و سماور در انتهای آن است. بین دو آبدارخانه هم یک راهرو است که درب شمالی ساختمان در آنجا است که قفل است. درب ورودی اصلی درب جنوبی ساختمان است که دارای ابعاد 2 در 2 است و کرمی رنگ است.

کتابخانه دارای ابعاد 42 متر در 9 متر است و از نظر مساحت تقریبا 380 متر مربع است. کتابخانه شامل سه قسمت است: کتابخانه، سالن مطالعه ویژه یازدهم و دهم و سالن مطالعه ویژه دوازدهم. کتابخانه دارای سه درب شمالی است که درب اصلی به خود کتابخانه باز میشود و دو درب دیگر که از دو سالن مطالعه باز می شود، قفل هستند. همچنین یک درب جنوبی از خود کتابخانه به سمت جنوب و محوطه اصلی وجود دارد اما قفل و پلمپ است که حتی روی آن همانند دیوار رنگ آمیزی هم شده است که بیانگر عدم استفاده آن از خیلی وقت پیش است.

 در سمت غرب ساختمان(کتابخانه) اتاقک مسئول کتابخانه (آقای محمدی) و قفسه های کتاب است و سمت شرق ساختمان سالن مطالعه دهم و یازدهم و در انتهای سالن مطالعه دهم و یازدهم دری مجهز به سیستم انگشت نگاری قرار دارد که به سالن مطالعه دوازدهم راه دارد، در قسمت قفسه های کتاب، کتاب های کمک درسی، کتاب های مرجع و کتاب های دانشگاهی رشته های زیست و شیمی و فیزیک و کامپیوتر و رباتیک و... موجود است. هم چنین یک یخچال دارای نوشیدنی و تنقلات خوراکی در قسمت اتاقک مسئول قرار دارد که دانش آموز نیازی به خروج از کتابخانه نداشته باشد و یا در شب که کتابخانه باز است ولی بوفه تعطیل است نیازی به خروج از مدرسه نباشد.(ساعت کاری کتابخانه از ساعت 7 تا ساعت 22 می باشد) کتابخانه دارای 20000 کتاب است.

نگارنده: محمد دل آرامیان

 


تاریخ انتشار: 1397/12/14


شکیبا باشید...