فضای دبیـرستان هاشمی نژاد بهمن 97

مشخصات مدرسه

وضعیت مکانی مدرسه :

دبیرستان دوره دوم هاشمی نژاد1 در نزدیکی میدان فردوسی واقع است و درب ورودی محوطه مشترک دوره اول و دوم از سمت بلوار شهید قرنی است .درب شمالی مدرسه به محوطه مشترک و پارکینگ دو مدرسه متوسطه دوره اول و دوم هاشمی نژاد یک باز می‌شود. در سمت شمال مدرسه بلوار شهید قرنی و محوطه مشترک در سمت غربی آن دبیرستان دوره اول هاشمی نژاد و در سمت جنوب غربی آن دبیرستان دوره دوم فرزانگان یک و در سمت جنوبی آن دبیرستان دوره اول فرزانگان یک و در سمت شرق سالن ورزشی و در سمت شمال شرقی مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای قرار دارد.

وضعیت قسمت های مختلف مدرسه:

محوطه مدرسه

درب ورودی اصلی مدرسه در قسمت شمال محوطه مدرسه است و به سمت محوطه مشترک و پارکینگ باز است و تقریبا تا دری که به سمت بلوار شهید قرنی باز میشود 250 متر فاصله دارد و دو در در کنار هم هستند که یک در کوجک برای عبور و مرور افراد است و یک در برای عبور وسایل نقلیه است. هرچند که به علت وجود فضای کافی در بیرون محوطه خود دبیرستان کسی از معلمان و مسئولین مدرسه وسیله خود را به محوطه نمی آورد. در کنار درب مدرسه، اتاق نگهبانی برای کنترل عبور و مرور دانش آموزان قرار دارد.

 

ابعاد درب کوچک 1متر در 3 متر و درب بزرگ با ابعاد 3 متر در 4متر است. نام مدرسه در سردرب مدرسه و اتاق نگهبانی نصب شده است که از جنس کاشی است.

کف حیاط مدرسه از جنس آسفالت است. بنای اصلی مدرسه در وسط محوطه حیاط  مدرسه قرار دارد که حیاط مدرسه را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکند. در قسمت شمالی مدرسه ساختمان کتابخانه و نگهبانی و درب ورودی اصلی مدرسه درب شمالی قرار دارد. کنار دیوار های مدرسه و کنار بنای اصلی با درختان چنار و کاج پوشیده شده است. در قسمت شمالی تماما دیوار ها نقاشی شده هستند که روی دیوار ها عکس های شخصیت ها و فضلا و علما و دانشمندان ایرانی و تعدادی از دانشمندان خارجی مطرح در جهان نقاشی شده است.

 

ابعاد نگهبانی 3متر در 5 متر است که در داخل آن دو صندلی و یک میز قرار دارد. در قسمت شمالی چهار زمین فوتبال، والیبال، بسکتبال و بدمینتون قرار دارد. در قسمت شمالی خود بنای ساختمان مدرسه چندین پله قرار دارد که در جلوی آنجا یک تریبون )ساخته شده از آجر و سنگ کاری شده( قرار دارد که مراسم صبحگاه در آنجا اجرا میشود. جلوی پله ها در حیاط مدرسه با رنگ شماره کلاس ها نوشته شده و جایگاه هر صف کلاسی تعیین شده است. پرچم ایران هم کنار تریبون نصب شده است.

 

 در قسمت شمال شرقی و بین ساختمان کتابخانه و اتاق پینگ پنگ بوفه ای قرار دارد و در آنجا چندین میز و صندلی برای دانش آموزان قرار داده شده است. در قسمت شمالی مدرسه درب کوچکی واقع است که به حیاط مشترک ساختمان کلاس های دوازدهم و کتابخانه مدرسه راه دارد.)کتابخانه به محوطه اصلی دری نداشت( برای رعایت ایمنی و جلوگیری از آسیب دیدگی دانش آموزان در حین بازی، تیرک های دروازه و پایه های تور های والیبال و پایه های سبد بسکتبال با ابر پوشیده شده است. همچنین زمین های ورزشی رنگ آمیزی شده است. در قسمت شرقی دو راه پله وجود دارد که به زیر زمین راه دارد. در آنجا دو میز پینگ پنگ قرار دارد. در قسمت شرقی هم چنین یک ساختمان قرار دارد که اتاق پینگ پنگ است و داخل آن سه میز پینگ پنگ وجود دارد.

در قسمت جنوبی مدرسه ساختمان سرایداری واقع است که دارای دری 1*2 متر مربع از دیوار شرق سرایداری است که به سمت محوطه باز میشود و در قسمت جنوب شرقی مدرسه آبخوری و سرویس بهداشتی واقع است.

 

در قسمت جنوبی مدرسه امکانات ورزشی وجود دارد که شامل: زمین والیبال، زمین بسکتبال، زمین فوتبال، زمین بدمینتون، دو میز پینگ پنگ در قسمت شرقی محوطه، چند میز پینگ پنگ در قسمت جنوبی و میز های شطرنج در قسمت جنوبی واقع است. روی دیوار های قسمت جنوبی رنگ آمیزی شده نیست و در کنار و حاشیه حیاط همانند قسمت شمالی دارای درختان کاج و چنار است. زمین های ورزشی در حیاط جنوبی رنگ آمیزی شده نیست و فقط خط کشی شده است که در نقشه ساختمان رنگ های زمین های ورزشی فقط در قسمت محوطه جنوبی تزئینی هستند. در قسمت جنوب مدرسه سه عدد میز پینگ پنگ قرار دارد.


تاریخ انتشار: 1397/11/16


شکیبا باشید...