روز درخت کاری

روز درخت کاری، روزی است که مردم نقش درخت ها را در طبیعت گرامی داشته و جشن می گیرند و به کاشت و مراقبت از درختان می پردازند. روز درختکاری یعنی روز مراقبت و توجه کردن به درختان. درختان نه تنها دنیای اطراف ما را زیباتر می‌سازند، بلکه برای سالم ماندن ما نیز ضروری هستند و پناهگاهی برای پرندگان، حیوانات و حشرات هستند، و برای ریه های ما نیز مفید می‌باشند.

بهتر است که همگی این روز را به همراه دوستان و اعضای خانواده دست بکار شویم و آن را جدی بگیریم. روز درخت کاری در طول تاریخ مهم بوده و سمبل زندگی است.


تاریخ انتشار: 1400/12/14


شکیبا باشید...