تابلوی اعلانات

نحوه برگزاری آزمون آنلاین در وب سایت هاشمی نژاد یک
نحوه برگزاری آزمون آنلاین در وب سایت هاشمی نژاد یک د ریافت راهنما ...مشاهده ی مطلب 
تقویم آموزشی ورودی دوازدهم
شروع ثبت نام شنبه:1400/3/29 الی چهارشنبه1400/4/2برای دریافت فرم ثبت نام به ساختمان دوازدهم مراجعه فرمایید ...مشاهده ی مطلب 
رتبه برترهای دو رقمی کنکور 99
تعداد 12 نفر از دانش آموزان در رشته های ریاضی و تجربی رتبه های دو رقمی را به خود اختصاص دادند همچنین دو نفر نیز از افتخار آفرینان المپیاد می ...مشاهده ی مطلب 
گزارش فیزیکی دبیرستان
   وضعیت مکانی مدرسه دبیرستان دوره دوم هاشمی نژاد1 در نزدیکی میدان فردوسی واقع است و درب ورودی محوطه مشترک دوره اول و دوم از سمت بلوار شهید قرنی است. ...مشاهده ی مطلب 
گزارش تصویری کتابخانه
گزارش تصویری کتابخانه دبیرستان هاشمی نژاد 23 بهمن 1397 مشهد روز بارانی و برفی ...مشاهده ی مطلب 
فضای دبیـرستان هاشمی نژاد بهمن 97
مشخصات مدرسه وضعیت مکانی مدرسه : دبیرستان دوره دوم هاشمی نژاد1 در نزدیکی میدان فردوسی واقع است و درب ورودی محوطه ...مشاهده ی مطلب 
مدیران دبیرستان هاشمی نزاد 1 مشهد
مدیران دبیرستان از سال 1367 تا 1397 ...مشاهده ی مطلب 

آمار بازدید ها