دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد سال تحصیلی 1397-98 عنوان های قرآنی و عترت بدست آمده در سطح مشهد و استان

دبیرستان هاشمی نژاد یک مشهد سال تحصیلی 1397-98  عنوان های قرآنی و عترت بدست آمده در سطح ناحیه 4 آموزش و پرورش مشهد و استان خراسان رضوی

احکام - رتبه اول ناحیه و راه یافته به مسابقات استانی (محمدحسن معماریانی)

انشای نماز - رتبه اول ناحیه و استان و راه یافته به مسابقات قران و عترت کشوری  (محسن پوریوسف)

انشای نماز - رتبه دوم ناحیه (علی قاظهیری کاشانی)

تفسیر - رتبه اول ناحیه و راه یافته به مسابقات استانی (احسان عطار بشرویه)

قرائت - رتبه اول ناحیه و راه یافته به مسابقات استانی (محمدصادق ایمانی فر، کمیل حاج زاده غلامی)

اذان - رتبه اول ناحیه و راه یافته به مسابقات استانی (محمدرضا مرادیان مغانی)

نهج البلاغه- رتبه اول ناحیه و راه یافته به مسابقات استانی (پارسا ایمانی ازغدی)

 


شکیبا باشید...

آمار بازدید ها