نتایج کلی کنکور 96

نتایج رتبه های کنکور۹۶دبیرستان

مدال نقره کامپیوترجهانی.علی احمدی.کامپیوترشریف تهران.
مدال طلای کشوری ریاضی .حامدعبدی.کامپیوترشریف.
رتبه های تک رقمی کشوری ایثارگران ۲ نفر.سجادشهابی  ۱ایثارگران.امیرحسین بنکدار ۸ ایثارگران.
رتبه تک رقمی منطقه  ۱ نفر. محمدصادق جعفرپور.
رتبه های ۲رقمی کشوری  ۷ نفر
رتبه های ۲رقمی منطقه2  1 نفر
رتبه های زیر۵۰۰کشوری.  ۲۰ نفر
رتبه های زیر۵۰۰منطقه  ۳۸ نفر
رتبه های زیر۱۰۰۰کشوری.  ۳۰ نفر

رتبه های زیر۱۰۰۰منطقه  ۶۰ نفر
تعداد دانش آموزان پیش دانشگاهی ۱۵۵ نفر.
 

لیست قبولیهای کنکور۹۶رشته تجربی

ازمجموع ۵۵ نفرکه انتخاب رشته کرده اند و پذیرفته شده اند.
پزشکی تهران ۳نفر
پزشکی مشهد  ۱۴نفر
دندان پزشکی مشهد  ۸ نفر
داروسازی مشهد ۱ نفر
پزشکی آزادمشهد  ۳نفر
پزشکی ودندان شهرهای تبریز.گرگان.ساری.همدان .بیرجند.شیراز.جمعا  ۱۶نفر.
بقیه رشته های کارشناسی ۶نفر.

لیست قبولیهای کنکور۹۶رشته ریاضی فیزیک

ازتعداد۵۵نفرکه انتخاب رشته کرده اندوپذیرفته شده اند.
شریف تهران ۱۳نفر
تهران.خواجه نصیر.علم وصنعت .شهیدبهشتی  ۱۴ نفر
فردوسی مشهد   ۱۶ نفر
اصفهان.بیرجند.بوشهر  ۳نفر
بقیه رشته های کارشناسی  ۹نفر.


با تبریک این موفقیت نام ونام خانوادگی قبول شدگان و رشته وشهرمربوطه دراطلاعیه بعدی درج خواهدشد
 


تاریخ انتشار: 1396/07/10

آمار بازدید ها