جزوه های اساتید جهت استفاده دانش آموزان

با توجه به اینکه برخی از اساتید جزوه خود را فقط در کلاسهای خود ارائه می نمائیند در صورتی که اساتید تمایل به ارائه آن بصورت عمومی داشته باشند در سایت hndl.parsaspace.com  می توانید با جستجوی نام استاد آن را دانلود نمائید 

همچنین برخی از فایلهای تدریس نیز بارگذاری شده است


تاریخ انتشار: 1399/08/23

آمار بازدید ها